Technické parametry

charakteristika zkušební postup výsledek zkoušky
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 ρV = 6,57 kg / m3
Tepelná vodivost ČSN EN 12667 λ10 = 0,03655 W / m. K
Faktor difúzního odporu ČSN EN 12086 µ = 3,3
Nasákavost a navlhavost ČSN EN 1609 0,3 kg / m2
Odpor proti proudění vzduchu ČSN EN 29053 RS = 6,90.106 Pa.s/m
Reakce na oheň1) ČSN EN 13824 B, s1, d0
Součinitel prostupu tepla2) ČSN EN 730540 U = 0,24
Požární odolnost
- stropní konstrukce3)  
- obvodová stěna4)

 

REI 30
REI 45

1. Tepelně izolační stříkaná pěna; opláštěná sádrokartonem 12,5 mm
2. Při tloušťce 160 mm a započtení nosné dřevěné konstrukce
3. Stropní konstrukce: SDK pohled 15 mm (Knauf GKF) na CD profilech, dřevěné nosníky 50 x 180 mm v rozteči 930 mm, tepelně izolační stříkaná pěna tl. 120 mm, deskový záklop, (smrkové dřevo tl. 24 mm)
4. Obvodová stěna: nosný rám 50 x 100 mm (smrkové dřevo) vyplněný tepelně izolační stříkanou pěnou tl. 100 mm, OSB deska 15 mm exteriér, 12 mm interiér (oboustranný záklop), SDK deska ze strany interiéru 12,5 mm (Knauf GKF)
Chytrá pěna Icynene